۲۴ مرداد

انتخاب مسئول جدید واحد فضای سبز

۲۴ مرداد

انتخاب مسئول جدید واحد پیشه وران

۱۷ مرداد

♦اعضای جدید هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر #گالیکش برای سال #دوم انتخاب شدند.

۱۴ مرداد

کشتارگاه دام در گالیکش پس از ۳ سال راه اندازی مجدد شد

۱۴ مرداد

✅ شهرداری گالیکش در هفته ای که گذشت ( شنبه ۹۷/۵/۶ لغایت جمعه ۹۷/۵/۱۲ )؛

۱۴ مرداد

جمع آوری دوره ای لاستیک های فرسوده سطح شهر

۱۴ مرداد

جلسه شورای اسلامی شهر پیرامون ساماندهی برخی نیروها و مسائل مربوط به خدمات شهری

۱۴ مرداد

اجرای “کانیو” در خیابان باهنر دوازدهم