۰۲ آبان

ابراهیم کریمی روز شنبه در این مراسم اظهار داشت: شهرستان گالیکش از نظر ثبت تعداد آثار تاریخی و گردشگری و رخداد تاریخی، رتبه دوم استان گلستان را بعد از گرگان دارد. وی عنوان کرد:شهرستان های گالیکش و بندرگز به جهت اینکه در ورودی های استان قرار دارند و گرگان بدلیل اینکه مرکز استان است می […]