۰۸ آبان

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش و شورای اسلامی شهر : به گفته سید علی اسغر موسوی شهردار این شهر  در فاز اول آسفالت معابر که در سال ۹۴ انجام شد حدود ۳۵۰۰۰ مترمربع از معابر شهری آسفالت و لکه گیری شد و در فاز دوم که امسال و اکنون آغاز گردیده است طبق وعده […]