۲۴ آبان

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : در پی تکمیل روند فاز دوم آسفالت معابر سطح شهر گالیکش امروز خیابان گلستان آسفالت گردید .