۱۴ آذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : سید علی اصغر موسوی شهردار گالیکش اعلامم کرد بجای آسفالت های معیوب با هزینه پیمانکار به همان مقدار آسفالت جدید دریافت گردید و چخش خواهد شد .