۰۷ دی

طرح نهایی المان شهدای گمنام شهرستان گالیکش که پس از چهارجلسه کارشناسی توسط مسئولین شهری ،قاضوی فرمانده سپاه ،شهردار و اعضای شورای شهر بررسی شد .نهایتا به تایید کارشناسان مربوطه رسید. در ابتدا به درخواست شهردار شهر گالیکش گزینه هایی را برای یادمان شهدای این شهر آماده کردم که پس از بحث و بررسی بر […]