۲۸ دی

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : با پیگیری های انجام شده از سوی این اداره و مسئولین مربوطه تعداد ۱۰ دستگاه تاکسی درون شهری به راننده ها تحویل داده شد و گفته شده است که تعداد ۸ دستگاه دیگر به زودی تحویل داده خواهد شد .