۰۹ بهمن

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : مسئولین عمرانی و کمیسیون عمران شورای شهر طی بازدید بعمل آورده از مکان جدید جمعه بازار اعلام داشتند پس از زیر سازی و فضا سازی و قطعه بندی کامل ،مکان جدید در اختیاز جمعه بازار قرار میگیرد. موقعیت جدید بازار هفتگی گالیکش با توجه به اعتراضات شهروندان ساکن […]