۲۷ فروردین

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : واحد فضای سبز با هدف زیباسازی ،گسترش فضای سبز و کاهش هزینه های خرید گل ،اقدام به کاشت بذر گل های مورد نیاز واحد مربوطه نموده است .