۱۷ اردیبهشت

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : بزرگداشت روز شورا امسال متفاوت  و به صورت متمرکز با شورای روستا و دهیاران آنها و حضور نامزد های انتخاباتی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا برگزار شد . در پایان این مراسم به کلیه شوراهای فعلی شهر و روستا تجلیل شد .