۳۱ اردیبهشت

در این بیانیه آمده است : باردیگر ورقی از دفتر پرنور و پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ورق خورد و حماسه ی بینظیری دیگر به نام ملت فهیم و انقلابی ایران در راستای تعالی کشورمان ثبت گردید .  و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند پیروز این انتخابات مردم هستند که با حضور […]