۲۲ خرداد

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : اولین  جلسه تدوین سند راهبردی شهر  و شهرداری  با پیگیری شورای شهر (دوره چهارم شورای اسلامی شهر )و شهرداری با اعتبار از محل تبصره بند (و) سازمان  شهرداری ها ودهیاری های کشور  با محوریت شهرداری های گالیکش – مینودشت و فراغی به عنوان اولین شهر های پیش قدم […]