۲۳ خرداد

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : رضا عباسی اهل روستای چقر بش قارداش شهرستان گالیکش رکورد شنای روی دست سوئدی به صورت استقامتی را شکست و در تلاش است با هماهنگی فدراسیون ورزش همگانی در کتاب گینس ثبت نماید . عباسی، ورزشکار ۴۲ ساله گالیکشیدر رکوردگیری شنا سوئدی تعداد ۶۴۳ شنای روی دست را […]