۰۸ تیر

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : در ادامه ی فعالیتهای عمرانی شهری، در خیابان شهید رجایی گالیکش بولوار احداث می شود.

۰۸ تیر

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : “سید علی اصغر موسوی” شهردار گالیکش کلیه ی اموال و ساختمان های مسکونی شهروندان گالیکش را بیمه نمود . موسوی در این رابطه گفت: شهرداری گالیکش حدود ۷۰۰۰ واحد مسکونی را که در محدوده ی بافت شهری قرار دارند را در مقابل حوادثی همچون ( آتش سوزی_صاعقه_انفجار_سیل_طوفان_زلزله و ضایعات […]