۱۷ تیر

به گزارش روابط عمومی شهرداری : به مناسبت هفته عفاف و حجاب در شهرداری برنامه های متنوعی پیش بینی شده است که در بین آنها برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب در سالن های شهرداری که محل عبور و مرور آحاد مردم می باشد میتواند بیش از هر برنامه دیگری مفید واقع شود .