۱۱ مرداد

به اطلاع شهروندان محترم می رساند با عنایت به پیش بینی سیلاب ،این شهرداری نسبت به بیمه واحدهای مسکونی اقدام نموده لذا در صورت بروز خسارت ، جهت بررسی خسارت احتمالی به شهرداری مراجعه فرمایید.