۰۵ شهریور

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : سرپرست جدید شهرداری حسینقلی فارسیانی  و اعضای شورای شهر پس از آغاز کار خود به بررسی و کارشناسی چند طرح مدیریتی و احداثی جدید پرداختند . نمونه ای از این طرح ها احداث چندین جدول و کانال جهت هدایت سیلاب ها و لایروبی سیل برگردان احداث بوستان ۱۴۲ […]

۰۵ شهریور

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : افتتاح مسکن مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) به مناسبت هفته دولت با حضور  فرماندار ،اعضای شورای شهر و مسئولین ادارت در این مراسم