۱۲ مهر

برای اولین بار در استان حسینقلی فارسیانی سرپرست شهرداری گالیکش طی اقدامی نو ، از بین همکاران خوب و تلاشگر خود ، برای هر منطقه یک شهرداریار انتخاب نمود . ?در این جلسه جناب آقای سید جعفر خسروی به عنوان شهرداریار منطقه ۱( محله صاحب الزمان (عج)) ?جناب اقای محسن برومند به عنوان شهرداریار منطقه […]