۲۳ مهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : اولین جلسه شورای اداری با حضور رمضانعلی خسروی شهردار گالیکش و اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل شد . *برات آشور فارسیانی رئیس شورای اسلامی شهر در این جلسه ضمن تشکر از تلاش های بی دریغ حاج حسینقلی فارسیانی در مدت سرپرستی ایشان ، برای شهردار جدید آرزوی موفقیت […]