۰۷ آبان

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : شهردار گالیکش ” دکتر رمضانعلی خسروی ” در جهت پیشبرد اهداف شهرداری ، درآمد زایی ، ارائه خدمات بهتر و اطلاع رسانی به شهروندان با مسئولین واحد های درآمد ،امور اجتماعی فرهنگی و روابط عمومی تشکیل جلسه داد . در این جلسه دکتر خسروی خطاب به مسئولین واحد […]