۰۹ آبان

جلسه کمیسیون حفاری با نمایندگان اداره مخابرات،گاز ،برق و آبفای شهری با حضور دکتر خسروی شهردار و فارسیانی معاون شهرداری گالیکش تشکیل شد . در این جلسه دکتر خسروی شهردار گالیکش ضمن تقدیر تشکر از حسن توجه مسئولین ادارات حاضر در جلسه به اهمیت همدلی و هماهنگی ادارات با شهرداری تاکید کرد . مقرر شد […]

۰۹ آبان

با توجه به کمبود ۵۰درصدی نیرو در حوزه قصایی استان گلستان با این حال از رتبه اول تا سوم کشوری برخورداریم . هادی هاشمیان رئیس دادگستری استان گلستان در مراسم تودیع علی کوثری رئیس قبلی و معارفه هادی آریانپور رئیس جدید شعبه یک حقوقی ورئیس دادگستری شهرستان گالیکش گفت : کاهش جمعیت کیفری زندانها از […]