۲۶ آذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : این شهرداری با هدف گسترش فضای سبز و زیبا سازی بصری شهری اقدام به تهیه درختچه های زینتی متنوع با کارشناسی محیط و زمان مناسب رشد و نحوه نگهداری از آنها نمود . صبح امروز دکتر خسروی شهردار گالیکش به همراه کارکنان شهرداری اقدام به کاشت درختچه های […]