۰۹ دی

بازدید دکتر خسروی شهردار گالیکش از آغاز عملیات خاک برداری و لجن برداری ضلع جنوبی سیل بند گالیکش که به گزارش روابط عمومی این شهرداری از سال ۶۴ تا کنون هچ گونه لایروبی و لجن برداری نشده است که این پر شدن باعث ایجاد خطرات چون اب گرفتی در هنگام سیل و بارش های شدید […]