۰۹ بهمن

سرپرست فرمانداری سه شهرستان با حکم استاندار گلستان تعیین شدند

۰۹ بهمن

صبح امروز برف روبی و نمک پاشی خیابان های سطح شهر انجام شد.