۱۸ بهمن

? استقبال و شرکت مهندس آشور فارسیانی رئیس شورای اسلامی  و  رمضانعلی خسروی شهردار شهر گالیکش در عملیات خونگیری در سالن اجتماعات شهرداری گالیکش

۱۸ بهمن

?استقبال شهروندان و کارکنان شهرداری از عملیات خونگیری در #شهرداری گالیکش

۱۸ بهمن

  استقرار پایگاه انتقال خون گنبد کاووس در سالن اجتماعات #شهرداری گالیکش استقرار پایگاه انتقال خون گنبد کاووس در سالن اجتماعات #شهرداری گالیکش جهت خونگیری از کارکنان ادارات و شهروندان محترم

۱۸ بهمن

?انجام قرعه کشی ۵ سفر سه روزه رایگان به مشهد مقدس