۰۷ فروردین

📣 اطلاعیه #مهم واحد خدمات شهری شهرداری #گالیکش 🔻به اطلاع شهروندان فهیم، قانونمند و محترم گالیکش میرساند؛ 🔹نیروهای خدمات شهری #شهرداری هر شب بجز #پنجشنبه شب ها اقدام به جمع آوری زباله های کوچه ها و خیابان های سطح شهر می نماید. 🔸لذا از شما عزیزان تقاضامندیم در این راستا به دو نکته #مهم توجه […]