۱۵ اردیبهشت

تصاویر/ ساختمان جدید شهرداری گالیکش در حال تکمیل و اتمام می باشد