۲۴ اردیبهشت

بازدید نمایده شورای شهر و کارشناسان شهرداری از کشتارگاه گالیکش

۲۴ اردیبهشت

لکه گیری آسفالت خیابان گلزار شهدا

۲۴ اردیبهشت

مراسم غبار روبی و عطر افشانی مسجد جامع با حضور مسئولین برگزار شد.

۲۴ اردیبهشت

لایروبی نهر زراعی در خیابان طالقانی

۲۴ اردیبهشت

جانمایی و قرار دادن گل های زینتی در محیط اداری شهرداری توسط واحد فضای سبز انجام شد.

۲۴ اردیبهشت

مسئول واحد بازرسی و اجرائیات شهرداری گالیکش منصوب شد

۲۴ اردیبهشت

ترمیم تشتک و بانکت پارک انقلاب و بلوار جانبازان توسط واحد فضای سبز شهرداری انجام شد.

۲۴ اردیبهشت

تعویض تصاویر شهدای شهرستان گالیکش

۲۴ اردیبهشت

تسطیح خیابان های سطح شهر گالیکش توسط واحد عمران شهرداری

۲۴ اردیبهشت

جمعه بازار گالیکش در دست آماده سازی جهت انتقال به محل جدید می باشد.