۲۴ اردیبهشت

جلسه شورای اسلامی شهر پیرامون مسائل عمران شهری و جشن نیمه شعبان با حضور شهردار برگزار شد.