۲۴ خرداد

معاینه دوره ای نیروهای خدمات شهری شهرداری گالیکش

۲۴ خرداد

نصب پایه ستون پروژکتور در پارک جنگلی فارسیان

۲۴ خرداد

اجرای پل ورودی در خیابان کاشانی

۲۴ خرداد

خاکبرداری ادامه کانال سیل بند، در “خیابان امام رضا (ع)”

۲۴ خرداد

اجرای جدول ۳۰×۳۰ در خیابان فارسیان هشتم

۲۴ خرداد

تسطیح انتهای خیابان امام رضا (ع) – هشتم

۲۴ خرداد

عملیات اجرایی لایروبی ادامه کانال سیل بند