۲۹ خرداد

عملیات رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر

۲۹ خرداد

تصاویر / دیدار صمیمی دکتر خسروی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گالیکش با مهندس سبحانی شهردار صادق آباد

۲۹ خرداد

اجرای جدول ۵۰ × ۵۰ در انتهای خیابان امام رضا (ع)

۲۹ خرداد

روکش آسفالت در خیابان فرهنگ