۲۷ تیر

ادامه اجرای طرح ممیزی املاک در خیابان امام خمینی (ره)

۲۷ تیر

اجرای کانیو در “خیابان شهید نقدی پور”

۲۴ تیر

آگهی مزایده کتبی فروش زمین

۲۴ تیر

  آگی تجدید مزایده کتبی فروش زمین

۲۴ تیر

جدول ۵۰ × ۵۰ در دو طرف خیابان فارسیان – هشتم اجرا شد.

۲۱ تیر

جلسه تودیع و معارفه معاونت شهرداری گالیکش برگزار شد

۲۱ تیر

بمناسبت روز شهرداری ها جنگ بزرگ شادی در پارک جنگلی فارسیان برگزار شد

۱۱ تیر

معارفه مهندس ابراهیم فرامرزی بعنوان معاون جدید شهرداری گالیکش

۱۱ تیر

بمناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و هفته قوه قضائیه همایش بزرگ دوچرخه سواری در گالیکش برگزار شد.