۳۰ تیر

علف زنی، لایروبی و لجن برداری کانال انتهای خیابان سید احمد خمینی توسط واحد خدمات شهری #شهرداری

۳۰ تیر

ادامه روند موزاییک کاری و بهسازی پیاده روهای خیابان امام خمینی (ره)

۲۷ تیر

ادامه اجرای طرح ممیزی املاک در خیابان امام خمینی (ره)

۲۷ تیر

اجرای کانیو در “خیابان شهید نقدی پور”

۲۴ تیر

آگهی مزایده کتبی فروش زمین

۲۴ تیر

  آگی تجدید مزایده کتبی فروش زمین

۲۴ تیر

جدول ۵۰ × ۵۰ در دو طرف خیابان فارسیان – هشتم اجرا شد.

۲۱ تیر

جلسه تودیع و معارفه معاونت شهرداری گالیکش برگزار شد

۲۱ تیر

بمناسبت روز شهرداری ها جنگ بزرگ شادی در پارک جنگلی فارسیان برگزار شد