۲۱ تیر

جلسه تودیع و معارفه معاونت شهرداری گالیکش برگزار شد

۲۱ تیر

بمناسبت روز شهرداری ها جنگ بزرگ شادی در پارک جنگلی فارسیان برگزار شد