۰۳ مرداد

علف زنی جنب جداول در برخی کوچه ها و خیابان های سطح شهر

۰۳ مرداد

لایروبی و لجن برداری از جداول واقع در انتهای خیابان رجایی – کمربندی توسط واحد خدمات شهری

۰۳ مرداد

برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر

۰۳ مرداد

راه اندازی فواره های آبی پارک لاله های انقلاب پس از چندین سال

۰۳ مرداد

احداث پل ارتباطی در انتهای خیابان “حافظ”