به گزارش روابط عمومی شهردای گالیکش : سومین جلسه شورای بررسی و کارشناسی طرح المان شهدای گمنام با حضور فرمانده ناحیه سپاه ،اعضای شورای شهر ،رئیس میراث فرهنگی گالیکش و برخی کارشناسان و مسئولین شهر جهت کارشناسی و انتخاب طرح نهایی المان شهدای گمنام تشکیل شد.

photo_2016-12-21_08-40-54 photo_2016-12-21_08-41-29 photo_2016-12-21_08-41-57 photo_2016-12-21_08-42-13 photo_2016-12-21_08-42-20

دیدگاه خود را بیان کنید