شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۲ مصوبه شماره ۲۴عادی مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ شورای اسلامی شهر بخشی از محوطه پارک جنگلی فارسیان (محل آلاچیقها جهت راه اندازی کافی شاپ, کافه سنتی و غیره ) به مساحت تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع را از طریق مزایده عمومی کتبی به مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید . متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۲۰/۱۰/۱۳۹۵به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب اطلاعات ودریافت اسنادبه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرسwww.galikesh.ir مراجعه یابا شماره تلفن ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱(امورقراردادها)تماس حاصل نمائید. ضمناً هزینه چاپ آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

 

                                                                                                                                 سید علی اصغر موسوی

                                                                                                                                           شهردار گالیکش

 

دانلود اسناد مزایده :%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af

 

نوبت اول چاپ شبنه مورخه ۴/۱۰/۹۵

نوبت دوم چاپ شنبه  مورخه ۱۱/۱۰/۹۵

 

دیدگاه خود را بیان کنید