به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : صبح امروز سه خیابان از خیابان های اصلی شهر  و زمین های خالی که معضل اهالی شده بود نخاله برداری گردید .

در این عملیات خیابان های گلزار شهدا – امام حسن مجتبی  و خیابان شهید نقدی پور پاکسازی کامل شد .

photo_2017-01-07_06-20-32 photo_2017-01-07_06-21-43 photo_2017-01-07_06-21-51 photo_2017-01-07_06-21-58 photo_2017-01-07_06-22-29 photo_2017-01-07_06-22-03 photo_2017-01-07_06-22-06 photo_2017-01-07_06-23-10 photo_2017-01-07_06-22-11 photo_2017-01-07_06-22-17 photo_2017-01-07_06-22-22 photo_2017-01-07_06-22-26

دیدگاه خود را بیان کنید