به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : جدول ورودی خیابان شریعتی لایروبی گردید.

photo_2017-01-08_08-15-38 photo_2017-01-08_08-16-06 photo_2017-01-08_08-16-19

دیدگاه خود را بیان کنید