به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : مسئولین عمرانی و کمیسیون عمران شورای شهر طی بازدید بعمل آورده از مکان جدید جمعه بازار اعلام داشتند پس از زیر سازی و فضا سازی و قطعه بندی کامل ،مکان جدید در اختیاز جمعه بازار قرار میگیرد.

موقعیت جدید بازار هفتگی گالیکش با توجه به اعتراضات شهروندان ساکن در منطقه جمعه بازار کنونی و فروش بازاریان این بازارچه و نردد آسان شهروندان در نظر گرفته شده است .

۲۰۱۷۰۱۲۴_۱۰۳۲۳۷ ۲۰۱۷۰۱۲۴_۱۰۳۴۰۵ ۲۰۱۷۰۱۲۴_۱۰۳۴۲۲ ۲۰۱۷۰۱۲۴_۱۰۳۹۵۱

دیدگاه خود را بیان کنید