به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : طی اقدامی کوچک اما زیبا از سوی شهرداری ، شورای اسلامی شهر و انجمن دوستداران گالیکش سبز در شهر گالیکش با هدف حفظ محیط زیست و میراث آیندگان با فراخوان مردمی با حضور شهردار ،اعضای شورای اسلامی شهر، کارکنان شهرداری و اعضای انجمن گالیکش سبز  مقداری از مسیر سی متری را از زباله پاکسازی نمودند .

photo_2017-03-22_20-53-58 photo_2017-03-22_20-54-17 photo_2017-03-22_20-54-19 photo_2017-03-22_20-54-21 photo_2017-03-22_20-54-23 photo_2017-03-22_20-54-25 photo_2017-03-22_20-54-27 photo_2017-03-22_20-54-28 photo_2017-03-22_20-54-30 photo_2017-03-22_20-54-34 photo_2017-03-22_20-54-41 photo_2017-03-22_20-54-43 photo_2017-03-22_20-54-46 photo_2017-03-22_20-54-48 photo_2017-03-22_20-54-50 photo_2017-03-22_20-54-53

دیدگاه خود را بیان کنید