به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : در ایام نوروز طبق روال هر ساله از سوی ذفتر امور شهری استانداری استان گلستان از روند انجام امور و استقبال از بهار و مسافرین  شهرهای استان بازدیدی صورت می پذیرد .

01 (4) 01 (1) 01 (2)

دیدگاه خود را بیان کنید