به گزارش رواط عمومی شهرداری گالیکش : واحد خدمات شهری شهرداری برحسب وظیفه و مداوم تمام خیابان های شهر را پاکسازی میکند و جداول لای روبی و لجن برداری میشود،اینبار نیز خیابان امام رضا هفتم تنظیف و پاکسازی گردید .

photo_2017-04-09_09-40-54 photo_2017-04-09_09-40-57 photo_2017-04-09_09-40-58

دیدگاه خود را بیان کنید