به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : کارگران خدمات شهری این  شهرداری جهت مدیریت بهتر و تسهیل در ارتباط  خود با مدیریت دستگاه و اداره کار  و حفظ اتحاد و یکپارچگی بین خودشان ،با برگزاری انتخابات از بین  چهار کاندید ( آقای علی ایمانی – عباس حدادی- رضا خسروی- حسن سیجانی ) و با نظارت آقای کوهی  کارشناس اداره تعاون ، کار و وفاه اجتماعی  ،آقای علی ایمانی را به عنوان نماینده انتخاب کردند و آقای حسن سیجانی به عنوان علی البدل اانتخاب کردند.

گفتنیست آقای ایمانی در حال حاضر به عنوان مسئول خدمات شهری این شهرداری فعالیت می نماید.

IMG_8822 IMG_8825 IMG_8831 IMG_8832 IMG_8833 IMG_8836 IMG_8838 IMG_8843 IMG_8845 IMG_8847 IMG_8852 IMG_8854 IMG_8855 IMG_8859 IMG_8862 IMG_8863

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید