به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : بزرگداشت روز شورا امسال متفاوت  و به صورت متمرکز با شورای روستا و دهیاران آنها و حضور نامزد های انتخاباتی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا برگزار شد .

در پایان این مراسم به کلیه شوراهای فعلی شهر و روستا تجلیل شد .

photo_2017-05-17_21-15-49 photo_2017-05-17_21-16-38 photo_2017-05-17_21-16-43 photo_2017-05-17_21-16-46 photo_2017-05-17_21-17-02 photo_2017-05-17_21-17-12 photo_2017-05-17_21-17-21 photo_2017-05-17_21-17-25 photo_2017-05-17_21-17-30 photo_2017-05-17_21-18-02 photo_2017-05-17_21-18-09 photo_2017-05-17_21-18-12 photo_2017-05-17_21-18-21

دیدگاه خود را بیان کنید