موسوی شهردار گالیکش :روز قدس به عنوان روز بیداری مسلمانان و اتحاد آنها در مقابل دشمنانشان بوده و اختصاص به قدس و فلسطین ندارد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : راهپیمایی روز قدس امسال، با شعار «روز جهانی قدس، روز وحدت و جهاد امت اسلامی، حمایت از مردم مظلوم فلسطین و زوال قطعی رژیم صهیونیستی» در تهران و سایر استان‌ ها و ۵۸ کشور جهان برگزار گردید.

که در این اقدام ارزنده مردم گالیکش همیشه پیشرو بوده و با حضور گسترده خود مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی کوبیده اند و همچنان این راه را ادامه خواهند داد . …

 

photo_2017-07-02_22-15-23photo_2017-07-02_22-14-27photo_2017-07-02_22-14-23 photo_2017-07-02_22-14-36 photo_2017-07-02_22-14-37 photo_2017-07-02_22-14-39 photo_2017-07-02_22-14-40 photo_2017-07-02_22-14-41 photo_2017-07-02_22-14-42 photo_2017-07-02_22-14-43 photo_2017-07-02_22-14-44 photo_2017-07-02_22-14-45 photo_2017-07-02_22-14-49 photo_2017-07-02_22-14-50 photo_2017-07-02_22-14-51 photo_2017-07-02_22-14-56 photo_2017-07-02_22-14-57 photo_2017-07-02_22-15-04 photo_2017-07-02_22-15-07 photo_2017-07-02_22-15-08 photo_2017-07-02_22-15-09 photo_2017-07-02_22-15-10 photo_2017-07-02_22-15-11 photo_2017-07-02_22-15-13 photo_2017-07-02_22-15-17 photo_2017-07-02_22-15-18 photo_2017-07-02_22-15-21  photo_2017-07-02_22-15-25 photo_2017-07-02_22-15-26 photo_2017-07-02_22-15-27 photo_2017-07-02_22-15-29 photo_2017-07-02_22-15-31 photo_2017-07-02_22-15-35 photo_2017-07-02_22-20-33 photo_2017-07-02_22-20-45

دیدگاه خود را بیان کنید