به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : سرپرست جدید شهرداری حسینقلی فارسیانی  و اعضای شورای شهر پس از آغاز کار خود به بررسی و کارشناسی چند طرح مدیریتی و احداثی جدید پرداختند .

نمونه ای از این طرح ها احداث چندین جدول و کانال جهت هدایت سیلاب ها و لایروبی سیل برگردان

احداث بوستان ۱۴۲ شهید در مجاورت پارک جنگلی گالیکش

احداث جاده ورودی برای محیط تفریحی پارک جنگلی گالیکش و ایجاد رفاه برای مردم و مسافرین

دیدگاه خود را بیان کنید