به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : در ابتدایی ترین روز های آغاز به کار شورای اسلامی شهر ، در یک اقدام تحسین برانگیز و عمرانی با مدیریت سرپرست شهرداری حسینقلی فارسیانی و نظارت و پیگیری شورای شهر جاده ورودی پارک جنگلی فارسیان با هدف سهولت در عبور و مرور شهروندان و مسافران احداث میگردد .

دیدگاه خود را بیان کنید