به گزارش روابط عمومی شهرداری در جلسه علنی ۸ شهریور ماه با حضور همه اعضای شورای به اتفاق آرا  رمضانعلی خسروی که درحال حاضر ریس دانشگاه آزاد شهرستان گالیکش است با رای قاطع شورای اسلامی شهر بعنوان شهردارگالیکش انتخاب شد.

? خسروی عضو دوره سوم شورای شهرگالیکش شش سال تجربه کار درشورای شهر رادرکارنامه خود دارد

دیدگاه خود را بیان کنید