♦️عصر امروز متاسفانه جنگل فارسیان دچار حرق شد که نیروهای آتش نشانی گالیکش به همراه سرپرست شهرداری (آقای حسینقلی فارسیانی )به کمک منابع طبیعی شتافتند و پس از ۴ ساعت تلاش بی وقفه با همکاری مردم و نیروی انتظامی کلانتری فارسیان ،آتش مهار شد.

دیدگاه خود را بیان کنید